Motionsgruppen & Familjetid

Motionsgruppen
Vill du börja träna är du välkommen till hallen under träningstiderna. Fyll i medlemsansökan och kom sedan ner till hallen.

Tider våren 2023
Torsdagar kl 20.00-21.30 i Blå hallen.
Tränare: Ej tränarledd

Familjetid
Familjemedlemmar till klubbens spelare är välkomna att spela under familjetiden under förutsättning att de löser medlemskap i klubben.

Tider våren 2023
Söndagar kl. 11.00-12.30 i Slättängshallen.

Varmt välkommen!