Avgifter

Avgifter för 2018/2019
Avgifterna ska betalas in via swish (123 681 9825) eller direkt på bankgiro (483-8884). Medlemsavgifterna betalas en gång per år och spelavgifterna betalas en gång per termin. Efter att man har varit med och tränat två gånger förväntas det att man betalar in avgifterna. Mer exakt information finns också tillgänglig i respektive träningshall – fråga tränarna.

Medlemsavgiften för kommande år avgörs på årsmötet.

Badmintonskolan 
Speltillfällen 2 ggr/vecka.
Medlemskap  – 150 kr/år
Spelavgift för höstterminen 2018 – 400 kr

Fokusgruppen 
Speltillfällen 2 ggr/vecka.
Medlemskap  – 150 kr/år
Spelavgift för höstterminen 2018 – 500 kr

Tävlingsgruppen 
Speltillfällen 3 ggr/vecka.
Medlemskap  – 150 kr/år
Spelavgift för höstterminen 2018 – 700 kr

Motionsgruppen
Speltillfällen 2 ggr/vecka.
Medlemskap  – 250 kr/år
Spelavgift höstterminen 2018 – 700 kr