Avgifter

Avgifter för 2023/2024
Avgifterna ska betalas in via swish (123 681 9825) eller direkt på bankgiro (483-8884). Medlemsavgifterna betalas en gång per år och spelavgifterna betalas en gång per termin. Efter att man har varit med och tränat två gånger förväntas det att man betalar in avgifterna. Mer exakt information finns också tillgänglig i respektive träningshall – fråga tränarna.

Medlemsavgiften för kommande år avgörs på årsmötet.

Junior steg 1 & 2
Speltillfällen 2-3 ggr/vecka.
Medlemskap  – 150 kr/år
Spelavgift för Hösttermin 2024 – 600 kr

Ungdom steg 1 & 2
Speltillfällen 1 ggr/vecka.
Medlemskap  – 150 kr/år
Spelavgift för Hösttermin 2024 – 600 kr

Steg 3
Speltillfällen 3 gång/vecka.
Medlemskap  – 150 kr/år
Spelavgift för Hösttermin 2024 – 800 kr

Motionsgruppen
Speltillfällen 2 ggr/vecka.
Medlemskap  – 250 kr/år
Spelavgift för Hösttermin 2024 – 500 kr