Avgifter

Avgifter för 2022/2023
Avgifterna ska betalas in via swish (123 681 9825) eller direkt på bankgiro (483-8884). Medlemsavgifterna betalas en gång per år och spelavgifterna betalas en gång per termin. Efter att man har varit med och tränat två gånger förväntas det att man betalar in avgifterna. Mer exakt information finns också tillgänglig i respektive träningshall – fråga tränarna.

Medlemsavgiften för kommande år avgörs på årsmötet.

Badminton för åk1-åk5
Speltillfällen 2 ggr/vecka.
Medlemskap  – 150 kr/år
Spelavgift för Hösttermin 2022 – 400 kr

Ungdom/senior/fortsättning
Speltillfällen 2 ggr/vecka.
Medlemskap  – 150 kr/år
Spelavgift för Hösttermin 2022 – 500 kr

Utvecklingsgruppen
Speltillfällen 2 ggr/vecka.
Medlemskap  – 150 kr/år
Spelavgift för Hösttermin 2022 – 700 kr

Tävlingsgruppen 
Speltillfällen 1 gång/vecka.
Medlemskap  – 150 kr/år
Spelavgift för Hösttermin 2022 – 700 kr

Motionsgruppen
Speltillfällen 2 ggr/vecka.
Medlemskap  – 250 kr/år
Spelavgift för Hösttermin 2022 – 500 kr