Medlemskap

MEDLEMSKAP
Verksamheten inom klubben är uppdelade i olika sektor beroende på ålder och spelförmåga enligt följande:

Badmintonskolan
För nybörjare och de som saknar tävlingsambitioner. Det viktiga är att ha kul och spela badminton och sporta med andra ungdomar. I denna gruppen är de flesta ganska unga.

Fokusgruppen
För spelare som spelat ett tag och vill satsa på tävlingsspel och/eller bli duktig inom badminton. Även bra grupp för tonåringar som är ganska nya inom badminton.

Tävlingsgruppen
För spelare som vill tävla mer regelbundet och som inte längre spelar nybörjartävlingar, eller är på väg att lämna nybörjartävlingarna.

Motionsgruppen
Ungdomar över 16 samt andra vuxna är välkomna att spela i motionsgruppen.

Familjemedlem
Alla familjemedlemmar till spelande ungdomar kan för en medlemsavgift få tillgång till spel under vår motionsgruppstid.

De som är intresserade är välkomna under träningstiderna. Behöver du mer information så lägg ett mejl till info@bjarredsbadminton.se

Avsluta medlemskap
Skulle man av någon anledning sluta i klubben så tar vi tacksamt emot information om detta. Allt för att underlätta klubbens administration.

PERSONUPPGIFTER (GDPR)
Enligt den nya föreskriften om persondata (GDPR maj 2018) arbetar Bjärreds badmintonklubb på nedanstående sätt:

Klubbens styrelse och ytterst Ordförande är personuppgiftsansvarig. Vi behandlar uppgifter om namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress, samt uppgifter om vilken grupp man spelar i och huruvida spelavgift och medlemsavgift är betald. Personuppgifterna behöver vi för redovisning till Riksidrottsförbundet och kommunen då vi redovisar LOK-stöd. Vidare behöver vi målsmans kontaktuppgifter om något skulle hända på en träning. E-postadresserna behöver vi för kommunikation med våra medlemmar. De enda som hanterar persondata förutom klubbens styrelse är Riksidrottsförbundet och Lomma kommun i samband med ansökan om LOK-stöd. Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje part.

Varje medlem i klubben har rätt att ta del av de uppgifter som klubben har om denne och har möjlighet att rätta eventuella felaktiga uppgifter. Uppgifter som inte längre är nödvändiga kommer att raderas. Personuppgifterna kommer att lagras upp till ett år efter att man har begärt utträde ur klubben. Om någon har klagomål över klubbens hantering av personuppgifter kan man vända sig till datainspektionen.