Steg 3

Steg 3
För att spela i gruppen blir man uttagen av sin tränare. Vi tränar mer avancerade fotarbetsövningar, slagteknik och speltaktik. För de spelare som är med i Steg 3 förväntar sig klubben att man finns tillgänglig vid behov för seriespel.

Tider hösten 2023
Lomma
Måndagar kl 19:00-20:30 i Blå hallen
Tränare: Henrik Anbelin

Fredagar kl 17.00-18.30 i Slättäng
Tränare: Ludwig Sikström

Söndagar kl 9:30-11:00 i Slättäng
Tränare: Karin Heimgård