Utvecklingsgruppen & Tävlingsgruppen

Utvecklingsgruppen & Tävlingsgruppen
I dessa grupper tränar de spelare som vill tävla mer regelbundet och som inte längre spelar nybörjartävlingar, eller är på väg att lämna nybörjartävlingarna. Vi tränar mer avancerade fotarbetsövningar, slagteknik och speltaktik. Grupperna kommer att tränas, i den omfattning som det är möjligt, av en elitspelare. För de spelare som är med i Tävlingsgruppen förväntar sig klubben att man finns tillgänglig vid behov för seriespel.

Tider våren 2019
Utvecklingsgruppen
Tisdagar kl. 20.00-21.30 i Pilängshallen (Blå hallen).
Tränare: Mikael Dahlberg.
Torsdagar kl. 19.30-21.00 i Pilängshallen (Blå hallen).
Tränare: Jakob Tinnerberg, Viktor Nambord.
Söndagar kl. 09.30-11.30 i Slättängshallen.
Tränare: Jesper de Waal.

Tävlingsgruppen
Tisdagar kl. 20.00-21.30 i Pilängshallen (Blå hallen).
Tränare: Jakob Tinnerberg.
Fredagar kl. 17.00-18.30 i Slättängshallen.
Tränare: Jesper de Waal.
Söndagar kl. 09.30-11.30 i Slättängshallen.
Tränare: Jesper de Waal.

Varmt välkommen!